top of page

egg architects

eggarchitects de küçük harflerle yazmak, tasarımda haddimizi bilmemiz gerektiğini, var olan fiziksel, sosyal, biyolojik çevreyi daha iyi algılayıp egolarımızdan arınarak neyin kalıcı, neyin sürdürülebilir ya da neyin sönümlenmesi gerektiği konusunda bizlere hatırlatıcı olarak seçtiğimiz bir yöntem. manifestomuz insan, doğal çevre ve yapma çevre üçlüsünün birbirini beslediği hiç bir soyut yada somut, sosyal, fiziksel yada ruhsal konuların mimari disiplinlerle çelişmediğini aksine birlikte çok güçlü bir birliktelik yaratabildiğini yapılarımızla aktarmaktır.

bu minvalde gerek mimari tasarımda, gerek iç mimari tasarımda, gerekse kentsel dönüşüm danışmanlığımızda manifestomuzdan kopmadan iletişim odaklı bir tasarım çerçevesinde hareket ediyoruz. mimarlığı bir anabilim dalı olarak değil bir iletişim şekli olarak danışanlarımıza sunuyoruz.

takım

IMG_6976_edited_edited.jpg

kurucu / y. mimar

emre gÜrbÜz

GizemSaglam.jpeg

ortak / iç mimar

gİzem saĞlam

WhatsApp Image 2021-08-11 at 11.24_edited.jpg

sosyal medya / mimar

NİDA yetgİner

nidayetginer @eggarchitects.com

bottom of page